top of page

Ren konst - Pure art

Välkommen till Godely - med konstverk som värnar om vår natur

Welcome to Godely - with works of art that care about our nature

closer.jpeg

Det sägs att en gång är ingen gång. Detsamma gäller när jag målar mina tavlor. Det innebär flera lager färg och många timmar framför duken. Långsamt växer motivet fram. Jag jobbar mycket med ljuset och djupet i bilden. Och med materialet. Jag försöker skapa hållbart - dels för att en tavla från mig ska kunna uppskattas länge genom sitt utseende, men även genom val av hållbart material.

It is said that once is never once. The same applies when I paint my paintings. This means several layers of paint and many hours in front of the canvas. Slowly the motif emerges. I work a lot with the light and depth in the image. And with the material. I try to create sustainably - partly so that a painting from me can be appreciated for a long time through its appearance, but also through
the choice of sustainable material.

bottom of page